EVENTS AND SEMINAR

EVENTS

16 Oct 2021
SUS BKK ได้รับวัคซีนแล้วนะ !!
 
ประโยคยอดฮิตที่ช่วงนี้คนไทยนิยมใช้ทักทายกันคือ "ฉีดวัคซีนหรือยัง" หรือ "ได้คิวฉีดวัคซีนเมื่อไหร่" หลายคนได้ฉีดวัคซีนกันไปบ้างแล้ว แต่หลายคนก็ถูกเลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนออกไปเนื่องจากจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่เพียงพอ

แม้อัตราการฉีดวัคซีนในประเทศไทยยังไม่มาก แต่ข่าวดีก็คือพนักงานของ SUS BKK เริ่มทยอยได้รับการฉีดวัคซีนกันแล้ว ผ่านช่องทางสิทธิผู้ประกันตน มาตรา 33 โดยเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2021 พนักงานจากสาขาปิ่นทอง ได้รับวัคซีนจำนวน 24 คน และวันที่ 16 ตุลาคม 2021 พนักงานจากสำนักงานใหญ่อมตะซิตี้ ชลบุรี ได้รับวัคซีนครบสองเข็มแล้วจำนวน 81 คน

อย่างไรก็ตาม เราตระหนักดีว่า แม้ว่าจะได้รับวัคซีนครบโดสแล้วก็ยังอาจสามารถติดโควิด-19 และแพร่เชื้อได้ เราจึงยังคงสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด รวมถึงลดความเสี่ยงในการนำเชื้อไปแพร่ต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน