EVENTS AND SEMINAR

EVENTS

21 Sep 2021
SUS BKK สนับสนุนอะลูมิเนียมโปรไฟล์และอุปกรณ์เสริมให้กับทีม Eigen มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2021 บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด (SUS BKK) ได้มอบอะลูมิเนียมโปรไฟล์ อะไหล์ และอุปกรณ์จับยึดต่างๆ ให้แก่ทีม Eigen จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อใช้กับรถแข่ง Formula student

Formula Student คือเวทีที่เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ได้แสดงฝีมือ โดยการสร้างรถขึ้นมาเพื่อทำการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ภายใต้กติกาที่เป็นมาตรฐานสากลที่กำหนดโดย SAE (Society of Automotive Engineer) ซึ่ง SUS BKK มีความยินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้น้องๆ นักศึกษาเรียนรู้เรื่องวิศวกรรมยานยนต์ผ่านกิจกรรมรถแข่ง Student Formula